Zdjęcia Flagi, herby i godła do druku i rysunki Flagi, herby i godła kolorowania przez dzieci

Flaga to tkanina o odpowiednim geometrycznym, zwykle prostokątnym kształcie i specjalnym kolorze. Flaga narodowa jest jednym z symboli państwowych. Nie tylko państwa mają swoje flagi, ale także poszczególne regiony i miasta. Zdecydowana większość państw ma własne godło narodowe – oficjalnie uznawane znaki specjalne, zwykle historyczne. Funkcją godła państwowego jest wizualizacja władzy państwowej, jej przynależności politycznej, administracyjnej i terytorialnej. W większości przypadków godło narodowe jest opatrzone hasłami w językach znanych lub narodowych. Są historyczne, bardzo często są to hasła, często powielana jest data powstania nowej państwowości, czasem nazwa kraju.